LANG: ENG | NEP

अनौपचारिक भू-सम्वन्ध सम्वन्धी तालीम कार्यक्रम सम्पन्न।

Published Date:10th-Mar-2021

यस केन्द्रबाट मिति २०७७/११/११ देखी मिति २०७७/११/२५ सम्म संचालन भएको "अनौपचारिक भू-सम्वन्ध सम्वन्धी तालीम" कार्यक्रम एक समारोहका  विच सम्पन्न भएको छ। श्री भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगबाट  खटाई पठाईएका १३० जना सर्भेक्षकहरुलाई अनौपचारिक भू-सम्वन्ध सम्वन्धी सैद्धान्तिक, कानुनी तथा प्राविधिक पक्षहरुलाई ध्यान दिई दुई हप्ता अवधिको तालीम मिति २०७७/११/२५ मा प्रमाणपत्र वितरण सहित समापन गरिएको थियो।