Today: 2018/07/19
Government of Nepal
Ministry of Agriculture, Land Management and Cooperatives
Land Management Training Center Dhulikhel, Kavre, Nepal
Nepali national flag

Publication

S.N.File NameDownload
1 शैक्षिक सत्र २०७४।०७५ का लागि Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन खुला गरिएको सुचना
2 Some Questions related to Surveying and mapping
3 आ.व. २०७२/०७३मा यस केन्द्रकालागी आवश्यक सरसामाग्री खरिद तथा परामर्श सेवा सम्बन्धी कार्यकालागी स्वीकृत सूचीकृत फर्महरुको नामावली
4 आ.व. २०७२।०७३ (कार्तिक देखि पुष सम्म)
5 आ.व. २०७२।०७३ (श्रावण देखि असोज सम्म)
6 आ.व. २०७१।०७२ (वैशाख देखि असार सम्म)
7 आ।व। २०७१।०७२ (माघ देखि चैत्र सम्म)
8 जुनियर नापी तालिम कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थी छनौट गर्ने मापदण्ड तथा आधारहरु
  • GPO Box No.: 12695
  • Dhulikhel, Kavre, Nepal
  • +977-011-415055
  • Fax: +977-011-415078
  • info@lmtc.gov.np
  • http://lmtc.gov.np/