Today: 2018/07/19
Government of Nepal
Ministry of Agriculture, Land Management and Cooperatives
Land Management Training Center Dhulikhel, Kavre, Nepal
Nepali national flag

News

सिनियर नापी तालिम शुरु मिति २०७३/०८/१७ गते हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा संशोधन

यस केन्द्रवाट आ.व.२०७३/७४ मा संचालन हुने सिनियर नापी तालिम शुरु मिति २०७३/०८/१७ गते हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा संशोधन गरिएको व्यहोरा मिति २०७३/०७/०८ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ।

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

यसभूमिव्यवस्थापनप्रशिक्षणकेन्द्रको लागी आ.व. ०७३।०७४ मा आवश्यक निम्नानुसारका सामान तथा सेवाहरु आपूर्ति गराउन ईच्छुक व्यक्ति तथा इजाजत प्राप्‍त फर्म, कम्पनी एवं संस्थाहरुबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ मा भएको व्यवस्था अनुसार छुट्टा छुट्टै सूची दर्ताका लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन भर्ने म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना(CTEVT द्वारा जारी)

म्याद थप सम्बन्धी सुचना

S.N.File NameDownload
1 सूचना : Diploma in GEomatics Engineering प्रथम वर्षको कक्षा संचालन सम्बन्धि
2 Diploma in Geomatics Engineering मा भर्नाका लागि दोश्रो सूची
3 आर्थिक वर्ष २०७४।७५ का लागि टोटल स्टेसन, A0 प्रिन्टर , डेस्कटप कम्प्युटर handheld GPS तथा level staff को टेन्डर तथा दरभाउपत्र सम्बन्धी सुचना
4 मिति २०७४ श्रावण ७ गते सञ्‍चालन हुने जुनियर नापी तालिमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनका लागि पेश भएका आवेदनहरु
5 नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रममा आवेदन खुला गरिएको सुचना (गोरखापत्र दैनिक ०७४। ०३।१५)
6 जुनियर नापी तालिम २०७४-०७५ (०७४ साल श्रावण महिना देखी संचालन हुने जुनियर नापी तालीम-आ.प्र.) को विज्ञापन सम्बन्धमा ।
7 senior training 2073 entrance exam result
8 शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
9 Complete Result
10 CTEVT Result LMTC
11 Admission List
  • GPO Box No.: 12695
  • Dhulikhel, Kavre, Nepal
  • +977-011-415055
  • Fax: +977-011-415078
  • info@lmtc.gov.np
  • http://lmtc.gov.np/